Hoe kunnen we meer koolstof vastleggen in Nederlandse landbouwbodems?

Verschillende maatregelen bevorderen de CO2-vastlegging in Nederlandse landbouwbodems, waaronder bijvoorbeeld de extra aanvoer van compost. Voor landbouwbodems in het Nederlandse Klimaatakkoord is een doelstelling van 04-0,6 Mton extra CO2-vastlegging per jaar in 2030 vastgesteld. Met de onlangs verschenen studie van de Wageningen University & Research wil men inzicht geven in de technische potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouwbodems. De technische potentie voor koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems is berekend op 0,9 Mton CO2 per jaar. De doelstelling uit het Klimaatakkoord is dus haalbaar als de maatregelen in de praktijk ook voldoende worden toegepast.
Maatregelen die het meest bijdragen aan koolstofvastlegging zijn het omzetten van tijdelijk grasland en snijmais naar blijvend grasland, het verhogen van het aandeel graangewassen en toepassing van groenbemesters. Compost is daarnaast ook een instrument om een aanzienlijk deel CO2 vast te leggen.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.