Jaarverslag Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) heeft haar Jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingezet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen.

Ook het jaar 2021 werd nog gedomineerd door de coronapandemie. Sommige promotieactiviteiten konden daardoor niet doorgaan. Het werk aan de inhoud ging wel onverminderd door en voor een belangrijk onderwerp ontving de StAA goedkeuring van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Michaël van Hulst, voorzitter van de StAA: “Het verheugt ons dat het onderdeel Dieselmotoremissies is goedgekeurd. Met de maatregelen in de arbocatalogus kunnen we blootstelling aan deze schadelijke uitlaatgassen bij werkzaamheden in de branche zoveel mogelijk terugdringen. Bedrijven en organisaties werken hard aan het vervangen van materieel door schonere, bijvoorbeeld elektrisch aangedreven, voertuigen.”
Inhoudelijke verbetering
De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor veilig en gezond werken in de sector, ontwikkeld door werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties. Een belangrijke taak van de StAA is het verbeteren en actueel houden van de arbocatalogus. De inhoudelijke werkgroepen van de StAA werkten hiervoor in 2021 aan de teksten van de Arbocatalogus Afvalbranche. Daarnaast zijn enkele naslagdocumenten opgenomen in de arbocatalogus. Zo zijn een factsheet ‘Maatregelen bij verwerking van bloembollenafval met azolen’ en een handreiking ‘Omgang met extreme weersomstandigheden’ als achtergrondinformatie toegevoegd. Met deze goede praktijkvoorbeelden wil de StAA bedrijven en organisaties helpen bij het professionaliseren van hun bedrijfsvoering.

Het Protocol Afvalsector, het protocol voor gezond en veilig werken in de anderhalvemetersamenleving dat de partijen in de StAA in 2020 gezamenlijk opstelden, werd in 2021 opgenomen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Hiermee is geborgd dat de werking van de maatregelen wordt geëvalueerd en de inhoud van het protocol actueel blijft. Dat maakt het protocol ook bruikbaar bij eventuele toekomstige pandemieën.
Promotie
Andere belangrijke taak van de StAA is het promoten van de arbocatalogus om het gebruik ervan te stimuleren. Tijdens de Week van de Veiligheid begin juni organiseerde de StAA een webinar, waarin met een nieuwe animatie en een presentatie inzicht werd gegeven in de werking en het gebruik van de arbocatalogus. Daarmee wil de StAA ook de nieuwkomers in de branche aangehaakt krijgen, zodat iedereen gebruik maakt van het mooie hulpmiddel dat de Arbocatalogus Afvalbranche is voor de branche.

De Week van de Veiligheid werd in 2021 voor de vierde keer georganiseerd. Met dit initiatief wil de StAA laten zien dat de sector gezond en veilig werken serieus neemt. Door de aanhoudende coronapandemie was het lastig om er een grootschalig evenement van te maken. Toch zagen bedrijven kans om acties op touw te zetten die focussen op veiligheid en gezondheid. Verkeersveiligheid werd door meerdere bedrijven bij de kop gepakt. Andere bedrijven kozen voor thema’s als veiligheidsgedrag, gevaarherkenning en de LMRA, de Laatste Minuut Risico Analyse.

De website van de Arbocatalogus Afvalbranche kreeg in 2021 een nieuwsmodule. Hiermee is een eigen online omgeving gecreëerd voor berichtgeving over actuele ontwikkelingen en communicatieactiviteiten.
Verder bracht acht de StAA meerdere themabladen en cartoons uit. Bijvoorbeeld over het thema ‘Extreem Weer’, waarvoor een zomer- en een wintereditie verscheen. Daarnaast publiceerde de StAA tijdens de Week van de Veiligheid een themablad over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. Vooruitlopend op het jaarcongres is een cartoon gemaakt over ‘Agressie en Geweld’. Met deze middelen helpt de stichting bedrijven intern communiceren over veiligheid en gezondheid. Daarnaast communiceert de StAA over actuele onderwerpen in een tweejaarlijkse nieuwsbrief en via LinkedIn, Twitter en YouTube.
Het jaarcongres dat in november gepland stond, moest door de opleving van het coronavirus worden doorgeschoven naar het voorjaar van 2023. De StAA zei om dezelfde reden op het laatste moment haar deelname aan de Vakbeurs Recycling af.

Meer over de werkzaamheden van de stichting is te vinden in het Jaarverslag 2021.

Download: Arbocatalogus Afvalbranche_Jaarverslag 2021

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.