Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Keurcompost voor vruchtbare bodem

Geplaatst op 26 september 2016

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organischestofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het organischestofgehalte op peil en heeft daarnaast andere voordelen.

Stabiele organische stof

Keurcompost is een hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof. Het stikstof- en fosfaatgehalte in Keurcompost is laag en bovendien voor respectievelijk negentig en vijftig procent vrijgesteld. Dit maakt het gebruik in de landbouw extra aantrekkelijk. Daarnaast heeft Keurcompost een aantal andere bewezen positieve effecten op de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de bodem. Zo zorgt Keurcompost voor een hoger waterbergendvermogen op zandgronden, verbetert het de bewerkbaarheid van de bodem, voorkomt het bodemziektes, vermindert het erosie, stimuleert het bodemleven en maakt het de bodemstructuur stabieler.

Voedselveilig

Keurcompost is een vrijwillig certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost. De producenten moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden die betrekking hebben op het composteerproces, de kwaliteit van het compostproduct en de inrichting waar de compost wordt geproduceerd. Door aan alle richtlijnen te voldoen is gegarandeerd dat het compostproduct gehygiƫniseerd is, dat wil zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen.
De eisen zijn opgesteld in overleg met akkerbouworganisaties en komen daarmee eveneens tegemoet aan de voorwaarden die onder meer de aardappelverwerkende industrie en de telers van groente en fruit stellen. Het heeft tot gevolg dat verontreinigingen tot meer dan tien keer lager zijn dan is voorgeschreven en compost (voedsel)veilig is.

Erkenning keurcompost

De positieve aspecten van keurcompost zijn inmiddels nadrukkelijk door de land- en tuinbouw erkend. Niet voor niets zetten land- en tuinbouwers jaarlijks bijna een miljoen ton in als organische bodemverbeteraar. Naast de akkerbouw en vollegronds tuinbouw vindt Keurcompost onder meer zijn weg naar hoveniers en de gemeentelijke groenvoorziening.

Meer informatie

Op de website www.keurcompost.nl kunt u meer informatie vinden en een overzicht van alle 47 locaties die Keurcompost leveren. Afhankelijk van zijn wensen kan de compostgebruiker kiezen voor een Klasse A,B of C Keurcompost. De BVOR is samen met de VA beheerder van het certificaatsysteem. De toekenning van het certificaat aan bedrijven gebeurt door onafhankelijke instellingen.

banners