Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Langdurig Vlaams onderzoek demonstreert kwaliteiten compost

Geplaatst op 16 september 2019

“De voordelen van compostgebruik, ook voor de landbouw, zijn steeds ruimer gekend en worden ook hier in de verschillende onderzoeken aangetoond“, zegt Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek naar aanleiding van een Demodag waarbij kennis en resultaten met langlopende praktijkproeven gedurende vijftien jaar met compost en digestaat op bodemkwaliteit en gewasopbrengst werden toegelicht. Vlaco verenigt zowel overheden als bedrijven in Vlaanderen die organisch-biologisch afval verwerken. “Door de toediening van compost kan de geadviseerde bemesting voor een landbouwperceel gedeeltelijk ingevuld worden. De stikstof en fosfor in de compost komen traag vrij, wat de gewassen, en dus de oogst en ook de volgende teelten, ten goede komt. Daarnaast geeft compost bij de normale standaarddosissen geen stikstofuitspoeling. Ook in de strijd tegen erosie is compost – met zijn grote hoeveelheid organische stof – een aantrekkelijke, effectieve en duurzame partner. Bijkomend zorgen de productie en het gebruik van compost- en digestaat voor een ecologische voetafdrukvermindering.“

Meer over de praktijkproeven in de brochure ‘Werken aan bodemvruchtbaarheid is werken aan de toekomst’ >

Foto:  een rondleiding op 10 september 2019 met presentatie van de belangrijkste resultaten.

banners