Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de BVOR komen organisaties in aanmerking die organische reststromen verwerken op daartoe vergunde inrichtingen.

Een portret van de BVOR in deze download:

Als u meer wilt weten over het lidmaatschap van de BVOR, kunt u bellen met het Verenigingsbureau in Wageningen, tel. (0318) 42 67 55 of vraag via bijgevoegd formulier een informatiemap aan.

 

Waarom lid worden van de BVOR?

1) U mag gratis gebruik maken van de helpdesk van het BVOR-Verenigingsbureau
Hier kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld vergunningen, wet- en regelgeving en aanbestedingen. Ondersteuning maakt onderdeel uit van het lidmaatschap en is in principe niet aan een maximum gebonden.

2) De BVOR komt op voor de belangen van uw bedrijf
Bij problemen met uw vergunningverlenende of handhavende instanties ondersteunt de BVOR u gratis om tot acceptabele oplossingen te komen.

3) U kunt gratis deelnemen aan het Keurcompost-certificeringssysteem
Deelname aan Keurcompost is gratis voor BVOR-leden. De BVOR ondersteunt u persoonlijk bij het verkrijgen van certificering.

4) U heeft het voordeel van het BVOR-cluster van de BRL 9335-4 voor samengestelde grondproducten
BVOR-leden hoeven maar eens in de drie jaar een periodieke keuring te laten uitvoeren, in plaats van jaarlijks.

5) U krijgt eveneens korting op ander certificeringssystemen
Met vijftig procent korting kunt u deelnemen aan het certificeringssysteem ‘erkende verwerker ziek bomenhout’ en/of ‘erkende verwerker invasieve exoten’.

6) Als BVOR-lid bent u als eerste op de hoogte
De BVOR houdt haar leden continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in beleid, markt en vakgebied onder meer via intranet, mailingen en digitale nieuwsbrieven.

7) U profileert zich als professioneel verwerkingsbedrijf
BVOR-leden worden gezien als professionele en duurzame bedrijven. Bovendien bent u als BVOR-lid makkelijk vindbaar via bijvoorbeeld de BVOR-website maar ook via www.biomassawerven.nl

8) U ontmoet collega-bedrijven tijdens sociale activiteiten en bijeenkomsten van de BVOR
Ledenvergaderingen, regiobijeenkomsten en BVOR-Demodagen: de BVOR organiseert een aantal maal per jaar activiteiten waar u met vakgenoten van gedachten kunt wisselen.

9) U ondersteunt de gezamenlijke belangenbehartiging voor de branche
De BVOR streeft naar een gunstig ondernemersklimaat voor haar leden. Dit doet zij door voorlichting aan en overleg met politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

10) U krijgt vijftig procent korting op alle BVOR-cursussen
De BVOR verzorgt ieder jaar een gevarieerd aanbod van cursussen, bijvoorbeeld over de praktijk van het composteren, het melden van afvalstoffen of certificeringsschema’s.