Maatregelen tegen bodempathogenen

Uit een recent verschenen rapport valt op te maken dat er geen generieke manier is om bodempathogenen aan te pakken, aldus Termorshuizen, Molendijk en Postma in een artikel in Bodem. Het helpt om zorg te dragen voor optimale groeiomstandigheden, maar dit beschermt onvoldoende. Ook een goede biologische bodemkwaliteit, voor zover deze al helder is gedefinieerd, leidt niet automatisch tot effectieve ziektewering. De werkelijkheid is complexer. De auteurs lichten toe op welke wijze in het artikel. Een van de genoemde maatregelen om bodempathogenen te bestrijden is het toepassen van compost.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.