Management van organische stofgehaltes in Canada

Met een routekaart geven de ‘Soil Conservation Council of Canada’ en de ‘Compost Council of Canada’  concrete adviezen om de toename van organische stofgehaltes in de bodem te managen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten gebeurt volgens het rapport de vastlegging van organische stof in de bodem sneller dan eerder gedacht en spelen bodemorganismen een belangrijk rol in deze vastlegging. In dit nieuwe denken blijft het zorgen voor een goede input aan organische stof in het systeem belangrijk, maar is het verbeteren van de bodemgezondheid door het verhogen van het bodemleven (bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, protozoa) een even belangrijke factor bij het vastleggen en vasthouden van koolstof in de bodem.
Deze complementaire doelstellingen kunnen het best worden bereikt door een aantal bodemgezondheidsprincipes, zoals levende wortels in de grond houden, de bodem zo min mogelijk te verstoren en diversiteit te bevorderen. Deze principes leiden op hun beurt direct tot de identificatie van de meest voordelige Bodem Management Praktijken (BMP’s). De routekaart groepeert deze BMP’s in zeven categorieën, elk met verschillende variaties en opties: bodembedekkers; organische en biologische wijzigingen; beheer van dieren, beheer van voedingsstoffen, conserverende grondbewerking en verdichting beheer, bevordering van diversiteit en het gebruik van vaste planten in eenjarige teeltsystemen.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.