Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Marktcijfers 2019 verschenen

Geplaatst op 4 juni 2020

De BVOR onderzoekt jaarlijks onder haar leden tot welke hernieuwbare grondstoffen zij organische reststromen opwerken en hoe de afzetmarkt voor deze grondstoffen eruit ziet. BVOR-leden verwerken gezamenlijk ongeveer 80 procent van het vrijkomende volume groenafval en gft-afval, namelijk ruim 2,1 miljoen ton groenafval en ruim 1,1 miljoen ton gft-afval. BVOR-leden maken hier verschillende grondstoffen van, namelijk compost, houtbrandstoffen, samengestelde grondproducten en zeefgrondproducten.

Download:

banners