Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Marktcijfers: producten uit organische reststromen in 2016

Geplaatst op 7 april 2017

De BVOR onderzoekt jaarlijks in een enquête tot welke producten haar leden organische reststromen opwerken en hoe de afzetmarkt voor deze producten eruit ziet. BVOR-leden verwerken met elkaar ruim 75 procent van het vrijkomende volume groenafval en gft-afval. Door vergelijking van de enquête-gegevens met cijfers van onder meer het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ontstaat een beeld voor de totale markt. De focus ligt hierbij op producten uit groen- en gft-afval.

Download artikel marktcijfers 2016 >

banners