Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Meer bedrijven certificaat verwerking invasieve exoten

Geplaatst op 14 november 2017

Zeven nieuwe locaties zijn gecertificeerd voor het certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ waarmee het aantal bedrijven op 13 uitkomt. Voor het komende jaar wordt nog een sterkere stijging verwacht. De BVOR heeft het certificaat in 2015 ingevoerd.

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit.

Meer over certificaat, register gecertificeerde bedrijven en achtergrondinformatie invasieve exoten >

banners