Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Meer gft vergist en gecomposteerd in 2020

Geplaatst op 3 maart 2022

In 2020 is 9% meer gft-afval vergist en gecomposteerd dan het jaar ervoor, dat blijkt uit de nieuw verschenen rapportage Afvalverwerking in Nederland van de Werkgroep Afvalregistratie/Rijkswaterstaat. Volgens de nieuwste cijfers is in 2020 bij 20 installaties gescheiden ingezameld gft-afval uit huishoudens verwerkt via vergisten of composteren. In totaal verwerkten de 20 installaties 1.698 kton gft-afval. Naast gft-afval verwerkten deze installaties ook ander gescheiden ingezameld organisch materiaal als veilingafval, swill, landbouwafval en organisch afval uit de HDO-sector. Deze stromen zijn geschikt voor het maken van compost. In totaal verwerkten de installaties 1.885 kton gft-afval en overig organisch afval.

Bijna een derde (29%) van het verwerkte gft-afval is eerst vergist. Bij vergisten wordt naast compost ook biogas opgewekt. Bij inrichtingen waar vergisting mogelijk is, wordt bijna de helft (47%) van het beschikbare gft-afval vergist. De hoeveelheid vergist gft-afval is in 2020 ten opzichte van 2019 met 1 procent toegenomen. De totale hoeveelheid vergist afval is met 1 procent afgenomen.

Van de verwerkte hoeveelheid gft-afval blijft ongeveer 40% in de vorm van compost over. De meeste compost gaat naar de akkerbouw en potgrond- en opzaksector.

Via vergisten wordt biogas opgewekt dat wordt gebruikt voor de productie van duurzame energie. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt warmte, elektriciteit of aardgas geleverd aan externen. Een deel van de warmte en elektriciteit wordt intern gebruikt.

Bron: Rijkswaterstaat >

banners