In Memoriam Sjaak Hogeboom

Op 17 oktober 2017 is J.M. (Sjaak) Hogeboom, erelid en mede-oprichter van de BVOR, op zeventig jarige leeftijd overleden.

Sjaak Hogeboom was een van de pioniers in de Nederlandse composteersector. Als een van de eersten begon hij medio jaren tachtig met het op commerciële schaal composteren van groenafval. Hij ontwikkelde hiervoor locaties in Rijpwetering, Voorschoten en Rotterdam (later overgenomen door het toenmalige Delta).

Grootschalig groenafval composteren was eind jaren tachtig nog een relatief nieuwe, innovatieve activiteit. Startende bedrijven liepen tegen tal van uitdagingen aan en bij ondernemers bestond een grote behoefte aan het delen van kennis en ervaring. Sjaak onderkende dit en richtte samen met twee andere pioniers en vrienden met een composteerinrichting, Jan Fokker en Henk Hermsen alsmede accountant Johan den Houting, in 1989 de BVOR op.
Binnen het eerste bestuur was hij vijf jaar lang penningmeester. In die jaren legde hij samen met de andere bestuursleden een solide basis voor wat zou uitgroeien tot de huidige BVOR organisatie.

In 2009 Is hij voor zijn grote verdiensten benoemd tot erelid van de BVOR.

Van 1998 tot 2013 maakte Hogeboom deel uit van de Democommissie die de tweejaarlijkse BVOR-Demodagen organiseren. Tijdens de Demodagen zelf was ook zijn vrouw Gerda Hogeboom als vrijwilligster actief. De laatste Demodagen – in juni 2017 – bezochten zij beiden nog de BVOR-Demodagen.
Lange tijd organiseerde Hogeboom ook mede de succesvolle buitenlandexcursies van de BVOR.

Leden, begunstigers en medewerkers van de BVOR kenden Sjaak Hogeboom als een goedmoedige Bourgondiër die altijd klaar stond voor zijn ‘club’. Goedlachs, geïnteresseerd en de rust zelve was hij bij de vereniging een zeer gewaardeerd erelid.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Gerda, kinderen, kleinkinderen, andere familie en vrienden.

Namens het BVOR-bestuur en -Verenigingsbureau

P. Smits, voorzitter
A. Brinkmann, directeur

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.