Met compost steek je een spons in de grond!

Compost versterkt het waterbergend en – infiltrerend vermogen van de bodem. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met 1 procent extra organische stof gemiddeld 7 mm (zandgrond) tot 9 mm (kleigrond) meer water kan bergen. In het bericht ‘Met compost steek je een spons in de grond!’ legt onze Vlaamse zusterorganisatie Vlaco het als volgt uit >

Lees ook ‘Compost beschermt bij droogte’>

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.