Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Normec OWS: controles op in- en output

Geplaatst op 23 februari 2023

De test-, inspectie- en certificatiediensten van Normec QS stellen u in staat uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld door de duurzame herkomst van biomassa aantoonbaar te maken, CO2-reductie te verifiëren of uw voorzieningen op vloeistofdichtheid te laten inspecteren. Nu onze organisatie sinds 2021 onderdeel is van Normec hebben we nog meer expertise in huis, dankzij de samenwerking met onze zusterorganisatie Normec OWS in Gent.

Over Normec OWS

Normec OWS, met een hoofdkantoor en laboratorium in Gent, maakt sinds eind 2020 deel uit van Normec. Ruim 30 jaar voert Normec OWS analyses en controles uit door de hele keten van afvalverwerkingsprocessen. De analyses gaan van samenstelling en zuiverheid tot composteerbaarheid en kwaliteit van het eindproduct.

Afvalstromen

Een van de afdelingen is gespecialiseerd in sorteeranalyses op diverse afvalstromen Dit gebeurt voornamelijk op locatie, maar ook in het eigen lab. De samenstelling van een afvalstroom kan op macroniveau bekeken worden om het verwerkingsproces te optimaliseren aan de hand van correcte gegevens. Maar de samenstelling kan ook op microniveau nauwkeurig geanalyseerd worden om zuiverheid en acceptatiegraad te bepalen. Naast analyse van organische reststoffen, hebben de meeste projecten betrekking op stromen van verpakkingsafval of industriële afvalfracties met het oog op recycling. Ook kan Normec OWS een meting doen van zwerfvuil.

Biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid

Met het testen van biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van materialen heeft Normec OWS wereldwijd bekendheid verworven. Denk hierbij aan het testen van industriële composteerbaarheid (waaronder biodegradatie, tijdige desintegratie en garantie van milieuveiligheid), maar ook thuiscomposteerbaarheid en vergistbaarheid van diverse producten. Recent zijn de normen hiervoor verder aangescherpt. Verder is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor biologische afbraak in het milieu (grond, zoet water of zeewater). Normec OWS staat in de frontlinie bij de ontwikkeling van nieuwe analysemethodes. Een recente ontwikkeling is het meten van microplastics in o.a. compost.

Duurzaamheidsanalyses

De jongste afdeling binnen Normec OWS voert duurzaamheidsanalyses uit zoals o.a. LCA (Levenscyclus-analyse), carbon footprint, EPD (Environmental Product Declaration) en PEF (Product Environmental Footprint).

Meer informatie vindt u op www.normecows.com.

banners