Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Better Biomass/NTA-8080

Duurzaamheidscertificering Biomassa

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Europese Commissie werkt aan duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.
Hoewel de duurzaamheidsdiscussie zich voornamelijk richt op buitenlandse biomassastromen (en mogelijke relaties met ontbossing, schending van mensenrechten e.d.), gelden de eisen ook voor Nederlandse biomassa. Marktpartijen en overheden hebben deze eisen opgesteld voor onder andere groene reststromen uit bos, natuur, landschap en groenvoorzieningen.

Better Biomass/NTA8080

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft daarvoor het certificeringssysteem Better Biomass/NTA8080 ontwikkeld, dat zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem beschouwen. Het wordt gesteund door een brede coalitie van stakeholders. Algemene informatie over Better Biomass/NTA 8080 is te vinden via www.betterbiomass.com

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners