Nuttige micro-organismen in compost stimuleren groei en gezondheid van planten

De micro-organismen die van nature in veenalternatieven zoals compost aanwezig zijn, kunnen de groei van planten stimuleren én op een natuurlijke manier plantenziektes onderdrukken, vaak zelfs nog beter dan veen. Bovendien kunnen verschillende methodes diezelfde micro-organismen sterk beïnvloeden, zodat ze de groei en de gezondheid van de plant nóg meer kunnen stimuleren. Dat toont het doctoraatsonderzoek van Steffi Pot aan KULeuven Campus Geel in samenwerking met het Instituut voor landbouw-, visserij- & voedingsonderzoek in Vlaanderen (ILVO) en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS).

Verband tussen microbiële kenmerken en plantengroei en – gezondheid

Onderzoeker Steffi Pot bestudeerde tijdens haar doctoraat de microbiële gemeenschappen in compost en hun rol in plantengroei en -gezondheid. Ze kwam tot de interessante conclusie dat alle subtypes van compost ook vanuit microbiologisch standpunt concurrentieel zijn met veensubstraten. Bovendien bevat compost  meer nuttige micro-organismen en hebben ze een grotere microbiële biomassa dan veen, en dat kan resulteren in een betere groei en gezondheid van planten.

Om de plantengroei en -gezondheid verder te optimaliseren, zou het dus nuttig zijn om de micro-organismen in duurzame tuinbouwsubstraten te kunnen beïnvloeden. Ook dit onderzocht Pot in haar proefschrift. Het toevoegen van stoffen die de natuurlijke wortelafscheiding van planten nabootsen (kunstmatige wortelexudaten), bleek een geschikte methode om de micro-organismen in compost-gebaseerde substraten te sturen. Andere behandelingen van composten, zoals verzuren en zeven, bleken minder geschikt om de micro-organismen te beïnvloeden.

Deze tekst is een samenvatting van het  persbericht van Ilvo > 

 

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.