Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Onbehandeld (vers) resthout: afval of niet?

Geplaatst op 7 augustus 2018

Regelmatig doet zich de vraag voor of een partij hout aangemerkt moet worden als afvalstof of niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een partij chips afkomstig uit het bos of om zaagsel van een houtzagerij. In de praktijk blijkt dat toezichthouders en handhavers de afvalregelgeving verschillend interpreteren. Hierdoor worden marktpartijen in vergelijkbare situaties met steeds verschillende regels geconfronteerd. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en tot een ongelijk speelveld in de markt van hout en biomassa.

De BVOR en de AVIH zijn hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en met RWS Leefomgeving. Het resultaat van dit overleg is een notitie waarin eenduidig staat uitgelegd wanneer vers hout en schoon resthout wel of niet als afvalstof moeten worden aangemerkt. Deze notitie is te vinden op www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afval/kaderrichtlijn.

Op basis van deze notitie zijn nu twee folders ontwikkeld, waarin de afvalregels op toegankelijke wijze zijn samengevat voor respectievelijk ‘vers hout’ en ‘vers resthout’.

Downloads:

De BVOR hoort graag uw ervaringen met de notitie en de folder

banners