Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Online de Friese praktijk ervaren

Geplaatst op 27 oktober 2020

Een 15-tal vertegenwoordigers van Friese overheidsorganisaties nam op 20 oktober jl. deel aan de online bijeenkomst ‘Van groene reststromen naar kwaliteitsproducten’. De organisatie lag in handen van de BVOR en een drietal Friese leden: Van der Wiel Transport BV, Donker Groep BV en Westra Groenrecycling BV.

Helaas was het niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten vanwege het coronavirus. Als alternatief voor de oorspronkelijk geplande rondleiding bij Van der Wiel in Drachten lieten de Friese bedrijven in een korte film zien hoe zij hoe zij groene reststromen opwerken tot bodemverbeteraars, houtbrandstoffen en andere grondstoffen. Gezamenlijk verwerken zij jaarlijks circa 92.000 ton groene reststromen binnen de provincie.

Arjen Brinkmann, directeur BVOR, vertelde meer over de huidige inzet van groene reststromen als bio-grondstoffen en ging in op de vraag hoe verwaarding van deze reststromen nog meer kan bijdragen aan de gewenste transities met betrekking tot CO2-reductie, circulaire economie en kringlooplandbouw. Aangevuld met de vragen en deskundige input van de deelnemers was het een inspirerende bijeenkomst die leidde tot verschillende vervolgafspraken. De fysieke rondleiding houden de deelnemers nog tegoed.

Wanneer het weer verantwoord is om elkaar live te ontmoeten organiseert de BVOR ook in andere regio’s dergelijke bijeenkomsten voor regionale overheidsorganisaties.

banners