Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Organische reststromen en producten 2015

Geplaatst op 10 mei 2016

De laatste cijfers over organische reststromen en producten in 2015 zijn weer gepubliceerd. Net als in voorgaande jaren heeft de BVOR, in samenwerking met het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, een analyse gemaakt van de hoeveelheden groen- en gft-afval in Nederland in 2015. Gekeken is naar het volume van deze groene reststromen, de herkomst ervan en op welke wijze deze worden toegepast.

Ook in 2015 is het overgrote gedeelte van de gemelde hoeveelheid van 2,6 miljoen groenafval gecomposteerd. Een derde van het gft-afval is eerst vergist. Opvallende trend is dat compostproducten steeds vaker worden gecertificeerd (Keurcompost). De schaal van innovaties is nog klein, maar het palet steeds breder.

 

banners