Organische stofbalans via online tool

Onlangs is de OS Balans ontwikkeld om telers inzicht te geven in hun organische stofbalans en fosfaatruimte. Door gewassen, giften van mest, compost e.d. en bodemkenmerken in te vullen rekent deze tool uit of de balans van de betreffende bodem positief of negatief is en welk deel van de fosfaatgebruiksruimte is ingevuld. De tool is gemaakt door NMI Agro in opdracht van stichting Milieukeur.

Naar organische stofbalans >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.