Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Organische stofbalans via online tool

Geplaatst op 25 april 2022

Onlangs is de OS Balans ontwikkeld om telers inzicht te geven in hun organische stofbalans en fosfaatruimte. Door gewassen, giften van mest, compost e.d. en bodemkenmerken in te vullen rekent deze tool uit of de balans van de betreffende bodem positief of negatief is en welk deel van de fosfaatgebruiksruimte is ingevuld. De tool is gemaakt door NMI Agro in opdracht van stichting Milieukeur.

Naar organische stofbalans >

banners