Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Den Ouden Groep breidt uit

Geplaatst op 12 februari 2018

Familiebedrijf en BVOR-lid Den Ouden Groep uit Schijndel heeft compostering De Hillen aan de Statendamweg in Oosterhout overgenomen. De gemeente Oosterhout heeft ervoor gekozen om de exploitatie van de compostering over te laten aan een gespecialiseerde partij.

De compostering wordt nu niet volledig benut. Met de exploitatie van de composteerinrichting geeft de gemeente Oosterhout bovendien invulling aan de doelstellingen die zijn gesteld in het kader van het lokale milieu- en grondstoffenbeleid.

Plannen

Composteerinrichting De Hillen heeft een oppervlakte van ongeveer 1,70 ha. Den Ouden heeft een aantal plannen met de locatie. De benodigde energie zal bijvoorbeeld voor een groot deel uit groene energie gaan bestaan. In 2025 wil Den Ouden de locatie helemaal energie neutraal hebben. Den Ouden gaat bovendien de productieprocessen optimaliseren, om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit de groene afvalstromen.

Den Ouden Groep

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ongeveer 200 medewerkers, waarbij duurzaamheid, biobased economy en cradle to cradle hoog in het vaandel staan. Het familiebedrijf heeft twaalf composteerinrichtingen in haar beheer waar jaarlijks ruim 450.000 ton groenafval wordt ingenomen, dat afkomstig is van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, bedrijven en particulieren. Wereldwijd ontzorgt Den Ouden in bodemverbeteraars, bodembemesting, bodemveiligheid, binnenstedelijke herinrichting, betonaanleg en biobrandstoffen. Dagelijks werkt Den Ouden Groep aan innovatieve oplossingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-reductie.

De locatie gaat Den Ouden locatie Midden-Brabant heten.

banners