Positief effect compost op suikeropbrengst

Jaarlijkse toediening van 15 t/ha gft-compost leidt na vijf jaar tot een hogere suikeropbrengst. In zetmeelaardappelen en zomergerst is er nog geen opbrengsteffect. Dat blijkt uit onderzoek op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond.

Sinds 2013 wordt op WUR-proeflocatie ’t Kompas in Valthermond de systeemproef ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ uitgevoerd in een veenkoloniale rotatie van 1:2 zetmeelaardappel, 1:4 suikerbiet en 1:4 zomergerst met Japanse haver als groenbemester. In deze proef worden verschillende behandelingen uitgetest, waaronder het gebruik van compost, met als doel met een betere bodemkwaliteit de opbrengst te verbeteren.

Veldjes met jaarlijks 15 t/ha gft-compost worden vergeleken met veldjes zonder compostaanvoer. In de veldjes met compost was de suikeropbrengst elk jaar hoger dan in de veldjes zonder compost. In
de veldjes zonder compost was het suikergewicht gemiddeld over vijf jaar 16,9 t/ha, in de veldjes met compost was het suikergewicht gemiddeld 17,3 t/ha.

Mogelijk komt de meeropbrengst door de nutriëntenlevering in het tweede deel van het seizoen, waar de zetmeelaardappelen en zomergerst geen gebruik meer van kunnen maken, of door een pH-verhogend effect.

Het toedienen van compost kan een goede strategie zijn om het organische-stofgehalte van de bodem op peil te houden. In tegenstelling tot dierlijke mest en groenbemesters verteert compost zeer langzaam, wat resulteert in een langdurige werking en geen verhoogd risico op uitspoeling met zich mee brengt.

De kosten van compost inclusief uitrijden zijn zo’n 120 €/ha bij 15 t/ha compost. De extra opbrengst in de suikerbieten over de afgelopen jaren is gemiddeld 160 €/ha (+0,4 t/ha en een bietenprijs van 60 €/t (KWIN 2015)). Dit is dus slechts 40 € op jaarbasis. De verwachting is dat op de langere termijn ook in de andere gewassen een opbrengstverhoging gaat optreden en effecten op organische stofgehalten, bodemstructuur en stuifgevoeligheid te verwachten zijn.

Bron: dit artikel werd op 12 juni 2018 gepubliceerd op www.beterbodembeheer.nl

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.