Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Proceseisen voor Keurcompost verder aangescherpt

Geplaatst op 12 februari 2015

Met ingang van 15 februari 2015 zijn de proceseisen voor de productie van Keurcompost uit groenafval verder aangescherpt. De nieuwe voorwaarden sluiten aan bij de laatste inzichten over de hygiënisatie van compostproducten. De nieuwe Keurcompost-eisen behoren tot de strengste wereldwijd.

Volgens de nieuwe voorwaarden moet de temperatuur van een batch composterend materiaal gedurende twee periodes van tenminste drie aaneengesloten dagen boven de zestig graden Celsius zijn. Tussen deze twee periodes van metingen dient het materiaal te zijn omgezet. Daarnaast moet al het composterend materiaal tijdens het totale composteerproces tenminste drie maal worden omgezet. Door de combinatie van hoge temperatuur en omzettingen is gegarandeerd dat een zeer effectieve hygiënisatie plaatsvindt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat onkruidzaden en plantpathogenen in het composteerproces overleven.

In de wetgeving zijn geen proceseisen voor de compostering van groenafval opgenomen, maar uitsluitend eisen aan het compostproduct. Hiermee is dus niet zeker dat het materiaal ook op adequate wijze is gecomposteerd. De Keurcompost proceseisen geven deze zekerheid wel en garanderen dus een gehygiëniseerd en veilig compostproduct.

Keurcompost stelt eisen aan het product, het proces en de locatie waarop compostproductie plaatsvindt. Compost mag alleen als Keurcompost worden afgezet wanneer het voldoet aan al deze eisen en afkomstig is van een gecertificeerde locatie.

Keurcompost is het belangrijkste schema voor certificering van compostproducten in Nederland. In 2014 is door 48 producenten ruim een miljoen ton Keurcompost geproduceerd uit groenafval en gft-afval. Een register van gecertificeerde Keurcompost producenten is te vinden op www.keurcompost.nl

banners