Proef met beloning voor boer voor vastleggen koolstof

Een groep boeren, Wij.land en Rabobank start een proef met het genereren en verkopen van klimaatcredits. Door duurzamer te boeren, helpen boeren CO2 op te slaan in de grond en dragen ze bij aan de klimaatuitdagingen in Nederland. Met deze proef valt er op twee manieren klimaatwinst te boeken: koolstof wordt in landbouwbodems vastgelegd.  Door compost toe te voegen aan de bodem of niet meer te ploegen, verbetert de bodem en legt die meer koolstof vast. In potentie wordt er daarmee in Nederland tot 1 Mton CO2 bespaard. Daarnaast kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in de vorm van koolstofcredits.

Het is de eerste Nederlandse proef waarbij boeren betaald krijgen voor het toepassen van klimaatslimme maatregelen. Rabo Carbon Bank (onderdeel van Rabobank) is een van de eersten in Nederland die in deze markt stapt. De proef loopt drie jaar en is bedoeld als opmaat naar duurzamere landbouw en een nieuwe inkomstenbron voor boeren.

“Boeren hebben een belangrijke sleutel in handen als het gaat om het realiseren van klimaatwinst. Klimaatboeren of koolstofboeren zijn dan ook termen die steeds vaker opduiken. Wereldwijd starten er steeds meer van dit soort projecten. Ik ben er trots op dat wij dit in Nederland als een van de eersten oppakken. Dit is de toekomst van onze landbouw”, aldus Paul Bosch, lead carbon credit propositie bij de Rabo Carbon Bank.

Wereldwijd starten er steeds meer koolstofcreditprojecten met boeren. Ook in Nederland lopen er projecten waar boeren compensatie krijgen voor een hoger waterpeil (Valuta voor Veen). Dit is echter het eerste project in Nederland waarbij een groep boeren op basis van hun eigen duurzaamheidsplan kiest uit een tiental klimaatslimmme maatregelen. “Ieder bedrijf is anders, en heeft andere mogelijkheden om klimaatwinst te behalen. Voor Wij.land is het belangrijk dat de boer of boerin zijn of haar eigen pad naar een natuurinclusieve en klimaatslimme landbouw kan volgen, en daarvoor beloond wordt”, zegt Daniëlle de Nie, directeur van Wij.land. De bedrijven krijgen de helft van de op basis van hun plan berekende credits vooruitbetaald. Bosch: “In het project staan leren en experimenteren centraal. Veen, klei of zand, het één houdt meer koolstof vast dan het ander. En de ene maatregel zal beter werken, tegen minder kosten, dan de ander.” In dit proefproject worden de kosten voor monitoring gedragen door Wij.land en Rabo Carbon Bank en komt ca. 90% van de creditprijs bij de boer terecht, waarvan de helft als voorschot. De hoeveelheid credits wordt berekend op basis van een model dat Wij.land heeft ontwikkeld voor het westelijk veenweidegebied.

De credits kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van de landbouwtransitie. “Klimaatboeren of koolstofboeren is een manier van duurzamer boeren”, aldus Bosch. “Sommige aanpassingen, zoals een kruidenrijk grasland en een gezondere bodem, leveren na een aantal jaar ook echt meer geld op voor de boer. De vergoeding voor de koolstofcredits helpt de boeren om deze investeringsperiode te overbruggen.”

Dit artikel is afkomstig van Wij.land >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.