Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

RAW-teksten Aziatische duizendknopen

Geplaatst op 13 januari 2021

Sinds kort zijn standaard besteksteksten (RAW-teksten) beschikbaar voor maaien en grondwerken die aansluiten bij het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Dit protocol is eind 2019 gepubliceerd en geeft handvatten om bij werkzaamheden in de openbare ruimte verdere verspreiding van Aziatische duizendknopen, waaronder de Japanse duizendknoop, tegen te gaan. In de teksten van RAW is nadrukkelijk opgenomen dat vrijgekomen maaisel overeenkomstig de eisen uit het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen afgevoerd dient te worden. Dat betekent dat het maaisel waar duizendknoopresten in voorkomen moet worden afgevoerd naar een Erkende verwerker invasieve exoten.

De opgestelde standaard besteksbepalingen kunnen vrij gebruikt worden bij onder andere aanbestedingen, opdrachtverlening voor groen- en wegonderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Een nieuwe stap in het verminderen van het risico op verspreiding of introductie van Aziatische duizendknopen.

Link naar RAW-teksten >

 

banners