Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Regelgeving maaisels

Geplaatst op 19 juni 2016

Sinds enkele jaren zijn bermgras en slootmaaisel onder voorwaarden vrijgesteld van een deel van de afvalstoffenregelgeving. Het idee hierachter is dat dit de nuttige toepassingsmogelijkheden voor deze materialen stimuleert.
In de praktijk blijkt deze wetswijziging regelmatig verkeerd te worden uitgelegd. Zo gaan partijen er ten onrechte vanuit dat het materiaal geen afvalstof meer is, of dat het zonder meer op landbouwgrond kan worden toegepast.
Deze factsheet van de BVOR zet de feiten op een rij.
factsheet-regelgeving-maaisels

banners