RVO geeft online informatie over EU-Meststoffenverordening

Onlangs is de EU-meststoffenverordening van kracht geworden. Met deze verordening is voor organische meststoffen vrijhandel in de hele Europese Unie mogelijk geworden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken worden er voorwaarden gesteld aan de producten en de grondstoffen.
Op de website van RVO is een aparte pagina geplaatst met toelichting over deze nieuwe EU-Meststoffenverordening>

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.