Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

RVO geeft online informatie over EU-Meststoffenverordening

Geplaatst op 22 augustus 2022

Onlangs is de EU-meststoffenverordening van kracht geworden. Met deze verordening is voor organische meststoffen vrijhandel in de hele Europese Unie mogelijk geworden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken worden er voorwaarden gesteld aan de producten en de grondstoffen.
Op de website van RVO is een aparte pagina geplaatst met toelichting over deze nieuwe EU-Meststoffenverordening>

banners