Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Stabiliteit organische stof in compost

Geplaatst op 30 maart 2015

De BVOR heeft samen met de Vereniging Afvalbedrijven het NMI in Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar de stabiliteit en de hoeveelheid effectieve organische stof in compost. De reden hiervoor is dat het vermoeden bestaat dat de hoeveelheid effectieve organische stof in compost hoger is dan tot nu toe (in de wetenschappelijke literatuur) wordt aangenomen.

Onder de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) wordt de hoeveelheid organische stof verstaan die een jaar na toepassing op landbouwgrond nog aanwezig is. De EOS van compost is hoog in vergelijking met de EOS van andere organische bodemverbeteraars zoals maaisels en stro. Wanneer uit het NMI-onderzoek zou blijken dat de EOS van compost nóg hoger is dan tot dusverre is aangenomen, versterkt dit het voordeel van compost als bodemverbeteraar en als vastlegger van koolstof in de bodem. Dit helpt bij het positioneren van  compost in de markt.

In het onderzoek worden verschillende typen compost onderzocht (gft-compost, groencompost etc.) en vergeleken met andere organische bodemverbeteraars (bijvoorbeeld stro, digestaat). Het NMI voert laboratoriumtesten uit, en brengt inzichten uit internationale literatuur in kaart. Naar verwachting zijn de eerste resultaten na de zomervakantie van dit jaar beschikbaar.

Meer informatie via Arjen Brinkmann, brinkmann@bvor.nl

 

 

banners