Sturen met aanbestedingen – groene reststromen inzetten voor substraatproductie

Bij de aanleg en het beheer van het openbaar groen komen grote volumes groene reststromen vrij. Voor een deel vinden deze reststromen uit parken en plantsoenen, bossen en weiden en ook wegbermen en slootkanten hun weg naar hoogwaardige toepassingen, denk aan de houten planken voor de meubelindustrie maar ook aan gecertificeerde compostproducten van hoge kwaliteit. Een ander deel wordt nog niet benut of krijgt alleen een laagwaardige toepassing, bijvoorbeeld als brandstof voor de energieopwekking of door het materiaal onder te werken op landbouwgrond. Dit laatste is ongewenst nu de behoefte aan hernieuwbare reststromen voor hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van teeltsubstraten, toeneemt. Terreinbeheerders en andere partijen die de verwerking van vrijkomende groene reststromen uitbesteden, kunnen deze ontwikkeling via hun aanbestedingen sturen.

Download:

Lees ook:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.