Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Subsidie voor het gebruik van compost

Geplaatst op 6 oktober 2022

Het waterschap Limburg geeft subsidie voor het gebruik van compost als waterbergende en waterremmende maatregel. Zover bekend is het de eerste keer dat een overheidsinstantie subsidie uitkeert voor het gebruik van compost. BVOR-directeur Arjen Brinkmann is positief over de maatregel: “het is goed dat overheden het gebruik van compost stimuleren. Het is de meest effectieve maatregel om stabiele organische stof toe te voegen aan de bodem.”.

De subsidie is verkrijgbaar voor de aanvoer van compost op zowel bouwland als op de zwartstrook van fruitteelt tot uiterlijk 1 december 2022.

Compost zorgt voor de aanvoer van stabiele organische stof. Zoals het waterschap samenvat in haar toelichting, heeft compost vele voordelen: bewerkbaarheid, bodemstabiliteit, koolstofopslag, watervasthoudend vermogen en bevordering beworteling. “Een goede organische stof-situatie leidt tot een goede bodemstabiliteit met minder kans op slemp. Dat verbetert de infiltratiecapaciteit en dus vermindert het waterafspoeling en erosie. Omdat meer water infiltreert, spoelen er minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af.”

Meer over voorwaarden, achtergronden en indienen subsidieaanvraag >

banners