Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Succesvolle BVOR training voor Omgevingsdiensten

Geplaatst op 13 juni 2019

Op 11 juni jl. namen vertegenwoordigers van tien Omgevingsdiensten deel aan de training ‘Wat kan en mag met groenafval?’. In deze training heeft het Verenigingsbureau van de BVOR de Omgevingsdiensten allereerst bijgepraat over ontwikkelingen in de markt voor groenafval, innovaties in deze markt en de relatie met circulaire beleidsambities. Vervolgens is in detail ingegaan op een aantal elementen van relevante regelgeving voor groenafvalverwerking, bijvoorbeeld de afvalstatus van groenafval, vergunningvoorwaarden en vrijstellingen.

De training voorzag nadrukkelijk in een behoefte. De aanwezigen waren erg blij met de geboden informatie én met de mogelijkheid hierover van gedachten te kunnen wisselen met de BVOR en met collega’s. Na afloop is door de deelnemers de wens uitgesproken om een dergelijke dialoog met enige regelmaat te herhalen.

De BVOR herhaalt de training op 3 september 2019 (12.30 tot 16.00 uur in Wageningen, geen kosten). Medewerkers van omgevingsdiensten die geïnteresseerd zijn kunnen meer informatie opvragen en/of zich aanmelden via info@bvor.nl.
Later in het jaar zal dan een vervolg-training worden georganiseerd.

banners