Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Symposium Bodem Breed

Geplaatst op 28 september 2017

Op 8 november 2017 vindt het symposium Bodem Breed plaats waarbij Arjen Brinkmann, directeur BVOR, spreker is bij de sessie over Circulaire landbouw en klimaat. Het symposium wordt georganiseerd door de HAS hogeschool en ZLTO. Het Symposium Bodem Breed geeft al jaren ruimte aan verbinding door ontmoetingen en het delen van kennis, nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectieven op het gebied van Bodem en ondergrond.

Bodem en Circulaire Economie

Het programma is verdeeld in zeven thema’s, waarvan ‘Circulaire landbouw en klimaat’ er een is. Binnen dat thema valt de sessie over Circulaire landbouw en klimaat.
‘Boeren hebben de oplossing’. Met deze stelling positioneert de landbouw zich in de klimaatdiscussie. LTO, BVOR en vele andere partijen hebben via het manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’ aandacht gevraagd van de Nederlandse politiek. De bodem is een regulerend mechanisme voor de netto uitstoot van broeikasgassen. In deze sessie beperken de sprekers zich tot de dynamiek van koolstof en op welke wijze de bodem netto koolstof kan vastleggen. Dat vastleggen kan een voordeel hebben voor de landbouw en speciaal de akkerbouw op zandgronden. Toch zijn de ondernemers daarin belemmerd. Dat laten de trekkers van het programma circulaire landbouw Sint Tunnis – Boxmeer deze middag zien. Zij zetten een beweging in gang binnen de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer waarin boeren gaan investeren in de koolstof in de bodem. de BVOR schiet hen te hulp. De branchevereniging beoogt een markt te ontwikkelen voor de netto opslag van koolstof in de bodem dankzij compost en laat zien wat er nodig is om die markt te ontwikkelen.

De sprekers, waaronder Arjen Brinkmann, willen met het publiek in discussie over drie onderwerpen: (a) het bouwplan en koolstof in de bodem; (b) regionale biomassa-stromen als voeding voor koolstof in de bodem en (c) de markt voor CO2 credits voor koolstof in de bodem.

Meer over het programma en aanmelden >

banners