Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Teeltsubstraten met hernieuwbare grondstoffen

Geplaatst op 30 mei 2022

Teeltsubstraten met hernieuwbare grondstoffen presteren op hetzelfde niveau als minder duurzame substraten. Vergelijkend kassenonderzoek bij tomaat en aardbei toont aan dat er géén opbrengstverschillen meer zijn wanneer je respectievelijk de minerale wol en een groot deel van het veen in het teeltsubstraat vervangt door hernieuwbare of minder energetisch belastende producten zoals houtvezel, chitine, biochar en groencompost. Dit schrijft het Belgische Instituut voor Landbouw, visserij – en Voedingsonderzoek (Ilvo) in zijn activiteitenverslag 2021.
De tuinbouw- en potgrondsectoren weten volgens Ilvo al langer dat veen (turf) en steenwol – twee belangrijke ingrediënten van hun teeltsubstraat een zware milieu- en klimaatlast dragen. De wetenschappelijke zoektocht naar werkbare, concurrentiële substraatrecepten met duurzamere eigenschappen heeft nu succes.

banners