Uitgifte CO2-certificaten groenrecycling van start

Groenrecyclingbedrijven hebben vanaf nu de mogelijkheid om CO2-certificaten uit te geven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. De basis hiervoor is de berekening met de vernieuwde ‘CO2-rekentool groenafval’. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot significante broeikasgasemissiereducties.

De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en het recyclingproces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.

Met behulp van de rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij gebruik van de CO2-prestatieladder.
Nieuw is dat groenrecyclingbedrijven voortaan CO2-certificaten kunnen uitgeven. Een hiertoe goedgekeurde onafhankelijke auditor, QS uit Bennekom, voert de verificatie uit. De BVOR geeft op basis daarvan CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties.

De al langer bestaande rekentool is in 2020-2021 door CE Delft volledig herzien. Tijdens deze herziening heeft het onderzoeksbureau de laatste inzichten uit wetenschappelijke literatuur alsmede recente praktijkervaringen in de rekentool verwerkt.
Naar pagina met CO2-rekentool, achtergronddocument, checklist ter voorbereiding van verificatie-audits > 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.