Uniforme wel/niet-lijst GFT steeds meer gebruikt

In 2020 is een uniforme ‘wel/niet-lijst GFT’ gepubliceerd. Doel van deze lijst is om iedereen nog beter te laten scheiden waardoor minder gft-afval verdwijnt bij het restafval en gft-afval schoner blijft. Inmiddels maakt een groot aantal gemeentes gebruik van dit overzicht en communiceren zij die richting de burgers met bijvoorbeeld stickers op afvalcontainers, filmpjes op de website, via de afval-app, enzovoort. Succesvol is ook de persoonlijke communicatie waarbij inwoners worden aangesproken op hun gedrag. Het streven blijft om alle gemeentes gebruik te laten maken van deze lijst.

Het overzicht is hier terug te vinden. Er is een beknopte lijst voor directe communicatie en een wat langere, meer gedetailleerde lijst als naslagwerk. Eveneens zijn op deze pagina communicatiematerialen en andere hulpmiddelen te downloaden.

Bij het opstellen van deze nieuwe lijst is gekeken naar de inhoudelijke juistheid, de uniformiteit en begrijpelijkheid voor het grote publiek.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.