Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Update CO2-rekentool groenafval

Geplaatst op 16 februari 2023

De nieuwste versie van de CO2-rekentool groenafval is gepubliceerd. Met de CO2-tool is het mogelijk om aan te tonen hoeveel reductie producten zoals compost en biobrandstoffen opleveren. Sinds vorig jaar is het voor groenrecyclingbedrijven mogelijk om CO2-certificaten uit te geven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. De basis hiervoor is de berekening met de ‘CO2-rekentool groenafval’. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot significante broeikasgasemissiereducties.

De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en het recyclingproces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.

Naar de nieuwste versie van de CO2-rekentool en bijbehorende documenten>

banners