Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Veilig verwerken ziek boomhout

Geplaatst op 21 februari 2019

Zestien bedrijven verspreid over Nederland hebben het Boomziektecertificaat. Dit certificaat garandeert dat deze bedrijven op veilig wijze de restanten verwerken om verdere besmetting te voorkomen. Daarnaast zijn er twee erkende transporteurs.
De afgelopen jaren verspreidt de iepziekte zich dan wel minder snel, andere boomziekten die verspreidingsrisico met zich meebrengen zijn juist in opkomst. Adequate verwerking van deze boomziekten vermindert het risico op verdere verspreiding.

De BVOR heeft een certificeringssysteem voor het verwerken van meerdere soorten ziek hout. Het Boomziektecertificaat dekt vier boomziekten, namelijk de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phytophthora ramorum en Verticillium. Voorbeelden van boomsoorten die ziek worden zijn de iep, beuk, esdoorn, paardekastanje en rhododendron.

Kwaliteitsborging Boomziektecertificaat

Gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks door een onafhankelijke derde partij geaudit. De auditor controleert op een aantal specifieke punten in de dagelijkse bedrijfsvoering in relatie tot de verwerking van ziek bomenhout. Onder deze punten vallen onder andere de registratie van de aan- en afvoer van de houtstromen, de manier van opslag en tijdige verwerking van stobben, stammen en snoeihout. De ‘voorwaarden voor verwerking van ziek bomenhout’ vormt bij deze controles de basis.

Certificering Boomziektes

Aan het ontvangen van een Boomziektecertificaat is een aantal voorwaarden verbonden, namelijk beschikken over:
– een vergunde inrichting voor de verwerking van organische reststromen;
– geschikte verwerkingsmethoden;
– kennis van (ziek) bomenhout.

Certificaat transport iepenhout

Voor partijen die iepenhout uitsluitend transporteren (en niet verwerken) heeft de BVOR het Certificaat voor het transport van (ziek) iepenhout ontwikkeld. De gecertificeerde bedrijven zijn daarmee erkend iepentransporteur. Het transportcertificaat is in het leven geroepen om de risico’s te minimaliseren die samenhangen met het vervoer en de verwerking van (ziek) iepenhout dat bij een erkende verwerker is aangeleverd, maar nog niet onschadelijk is gemaakt.

Downloads 

banners