Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Verantwoorde verwerking invasieve exoten

Geplaatst op 2 juni 2015

De afgelopen maanden heeft een groep studenten van de Wageningen Universiteit in opdracht van de BVOR onderzoek verricht naar verwerkingsmethoden voor invasieve exoten. Dit zijn planten die steeds vaker voorkomen in de Nederlandse groene ruimte en een bedreiging vormen voor inheemse flora en fauna. Ze worden invasief genoemd vanwege de explosieve groei en verspreiding, exoot omdat deze soorten oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen.

In het literatuuronderzoek is nagegaan onder welke procesomstandigheden composteren en vergisten leidt tot volledig afdoding (onschadelijk maken) van (resten van) invasieve exoten. Hieruit blijkt dat een temperatuur van 55 °C en hoger tijdens het composteringsproces voldoende is om wortelstokken en zaden af te doden, wanneer deze temperatuur minimaal 72 uur achtereenvolgens wordt bereikt. Compostering lijkt daarom een veilige verwerkingsmethode om invasieve exoten af te doden en verdere verspreiding te voorkomen, mits al het materiaal op temperatuur is geweest. Wanneer het proces van anaerobe vergisting een temperatuur van minimaal 37 °C (mesofiele vergisting) voor 40 dagen behaalt, zou deze methode een tweede verwerkingsmogelijkheid zijn. Echter is de realiteit dat deze vergisters in de praktijk een verblijftijd hebben tussen de 15-20 dagen. Niet alle zaden en wortelstokken worden afgedood binnen deze termijn, waardoor deze verwerkingsmethode niet effectief genoeg is om verdere verspreiding te voorkomen.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de BVOR bij haar activiteiten om te komen tot een systeem van erkende verwerkers van invasieve exoten.

banners