Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Verbeteren kwaliteit ingezameld gft-afval

Geplaatst op 13 oktober 2022

Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van ingezameld gft-afval is onlangs een nieuw document gepubliceerd op www.vang-hha.nl: ‘Beoordeling kwaliteit ingezameld gft-afval: basisafspraken en handvatten voor verbetering’ (Stantec, juni 2022). De gescheiden inzameling van gft-afval bij huishoudens heeft ten doel om er schone compost van te kunnen maken, dat voldoet aan de kwaliteitsnorm van de afnemer. Verwerkers worden geconfronteerd met strengere normen voor de kwaliteit van compost en zien tegelijkertijd de vervuiling in het gft-afval toenemen. Dit document bevat een basis voor gemeenten en verwerkers om afspraken te gaan maken over de beoordelingswijze van de kwaliteit van ingezameld gft-afval en – belangrijker nog – hoe de partijen samen gaan werken om tot betere gft-kwaliteit te komen. Deze samenwerking heeft niet alleen betrekking op de gemeente en de verwerker, maar ook op een eventuele overslag als tussenstap in de keten.

banners