Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het nieuwe BVOR-verificatieprotocol en de vernieuwde CO2-rekentool voor groenafval. Wanneer u  CO2-certificaten wenst te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool kan QS als erkende en volledig onafhankelijke partij de verificatie voor u uitvoeren.

De ‘CO2-rekentool groenafval’ is in 2021 in opdracht van de BVOR volledig herzien door CE Delft. De tool maakt het mogelijk om de broeikasgaseffecten te kwantificeren van het transport en de recycling van groenafval, en het hergebruik van de producten uit de recyclingprocessen. Het gaat daarbij om de broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen én de emissiereducties die optreden omdat producten zoals compost en biobrandstoffen fossiele grondstoffen of fossiele brandstoffen vervangen.

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om CO2-certificaten te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool. De verificatie moet worden uitgevoerd door een hiertoe goedgekeurde onafhankelijke derde partij. Op basis van de door deze partij afgegeven verificatieverklaring geeft de BVOR vervolgens certificaten uit.

Wist u overigens dat QS ook uw Keurcompost, NTA 8080 Better Biomass, ISCC audits en vloeistofdichtheidsinspecties kan verzorgen? Mocht u interesse hebben in de verificatie van uw CO2-rekentool t.b.v. de CO­2-certificaten of één van onze andere diensten, dan informeert Bianca Rombout of Jorn Bronsvoort u graag vrijblijvend over de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Bianca Rombout via rombout@qsbv.com,  Jorn Bronsvoort via bronsvoort@qsbv.com of telefonisch via 088 166 2000.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.