Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Verkenning naar rol bioketels

Geplaatst op 1 juni 2019

CE Delft heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van bioketels aan de warmtetransitie. In opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, de NBKL, is in kaart gebracht in welke omstandigheden in Nederland een gebouwgebonden bioketel de beste oplossing is om de warmtevoorziening te verduurzamen en om hoeveel bioketels het dan gaat. Daarnaast wordt een inschatting gegeven van de omvang van de (overheids) subsidie die nodig zou zijn om deze aantallen te realiseren, bij ongewijzigd beleid.

banners