Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Telerhandleiding voorkeur Keurcompost

Geplaatst op 18 april 2016

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost. Deze is op 15 april gepubliceerd voor het teelt- en bewaarseizoen 2016-2017.De Telerhandleiding stelt onder meer eisen  aan de kwaliteit van te gebruiken compost.

De BVOR is verheugd over de duidelijke erkenning van de waarde van Keurcompost. Directeur Arjen Brinkmann: “Dit is goed nieuws voor akkerbouwers. Met Keurcompost krijgen zij een voedselveilig product. De kwaliteitseisen van Keurcompost zijn tot tien keer strenger dan de wettelijke eisen. Bovendien garanderen de proceseisen van Keurcompost dat het product vrij is van ziektekiemen en onkruidzaden. Keurcompost is een hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof.”

De nieuwe telerhandleiding scherpt de eisen aan voor verontreinigingen in compost, zoals glas. Vanaf  1 januari 2017 mogen akkerbouwers alleen nog de hoogste Keurcompost Klassen A en B gebruiken en niet meer de basis Kwaliteitsklasse C.  Brinkmann: “Het is logisch dat de  kwaliteitseisen steeds verder toenemen. Compostproducenten kunnen en zullen de gevraagde kwaliteit Keurcompost leveren.”

De Telerhandleiding laat de mogelijkheid open om ongecertificeerde compost te gebruiken. De compost moet dan wel voldoen aan alle kwaliteitseisen zoals Keurcompost die stelt. Bovendien moet bemonstering en analyse plaatsvinden per partij van maximaal 1.000 ton compost. Dit is een behoorlijke verzwaring ten opzichte van eerdere eisen.

De BVOR beheert diverse certificatieschema’s waaronder Keurcompost. Meer informatie over Keurcompost en contactgegevens van de locaties zijn terug te vinden op www.keurcompost.nl

banners