Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Waarheen met restanten Japanse Duizendknoop?

Geplaatst op 24 september 2018

Veilige verwerking van maaisel/plantrestanten van de Japanse Duizendknoop is mogelijk via composteerbedrijven die in het bezit zijn van het certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’. Het materiaal wordt dan dusdanig verhit en gehygiëniseerd dat de kiemkracht van de Japanse duizendknoop geheel  verdwijnt. Dit betekent ook dat particulieren de restanten in de gft-bak kunnen doen, mits zeker is dat het verwerkende bedrijf  in het bezit is van het certificaat.

Het is ongewenst om Japanse duizendknoop te verwerken via de ‘kleine kringloop’ (onbewerkt op het land brengen), door middel van Bokashi of door vergisten. Bij deze methoden komt het materiaal namelijk niet op de juiste temperatuur en kan het tegenovergestelde effect worden bereikt: verdere verspreiding.

De verwerking van ontgraven partijen grond – met bijvoorbeeld restanten worteldelen van Japanse duizendknop – kan niet via een compostering verlopen. Grote hoeveelheden grond kunnen namelijk niet voldoende op temperatuur worden gebracht om afdoding te realiseren. De betreffende verwerker kan aangeven wat wel en niet mogelijk is.

Meer informatie over verwerken Japanse Duizendknoop:

Meer informatie over certificaat en andere invasieve exoten >

 

banners