Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Column: Water vasthouden met compost

Geplaatst op 18 juni 2019

De droogteperiodes van het afgelopen jaar lijken geen incident te zijn. Door klimaatverandering zullen vaker langere periodes van droogte voorkomen, net als overigens periodes met extreem veel neerslag.

De recente droogteperioden hebben aangetoond dat het voor boeren loont om te investeren in het watervasthoudend vermogen van de bodem. Boeren die dat de afgelopen jaren deden, hoefden minder te beregenen en hadden betere opbrengsten.

Cruciaal voor het watervasthoudend vermogen van de bodem is een goede bodemstructuur. Organische stof versterkt de bodemstructuur: het zorgt voor een ‘kruimelstructuur’ van bodemdeeltjes waardoor de bodem minder gevoelig is voor verdichting, beter vocht opneemt en vasthoudt en bovendien beter bewerkbaar is.

Een vuistregel is dat elk procent organische stof 6-9 mm extra vocht oplevert in de bouwvoor. Het gaat hierbij om humus, dat wil zeggen stabiele organische stof die onderdeel is geworden van de bodemstructuur. Humus kan zich in de bodem vormen, bijvoorbeeld door afbraak van gewasresten of een groenbemester. Humus kan ook van buitenaf aangevoerd worden in de vorm van een organische bodemverbeteraar.

Organische bodemverbeteraars verschillen in de hoeveelheid effectieve organische stof die ze bevatten en daarmee in de bijdrage die ze kunnen leveren aan de humusopbouw in de bodem.
Compost is in dit opzicht superieur. Compost bevat een hoog gehalte effectieve organische stof en daarnaast lage gehalten aan fosfaat en stikstof. Dit komt omdat tijdens het composteerproces de gemakkelijk afbreekbare organische verbindingen zijn afgebroken, en uit de resterende organische stof (stabiele) humuscomplexen zijn gevormd. Bovendien zijn in compost humusvormende micro-organismen aanwezig, waardoor compost de humusvorming uit andere organische stof in de bodem bevordert. Dit is een wezenlijk verschil tussen compost en bodemverbeteraars zoals digestaat, bermgras of bokashi.

Goede kwaliteit compost toepassen vraagt een investering. Een investering die loont, zo laat de praktijk inmiddels zien. En overigens niet alleen voor het vasthouden van water, maar bijvoorbeeld ook voor het bodemleven en voor een betere plantgezondheid. Daarover een andere keer meer…

Tot slot: kies alstublieft wel voor goede kwaliteit compost, zonder plastic en glas. Er is keuze op de compostmarkt, ook in uw regio! Ook daarover een andere keer meer…

Arjen Brinkmann
directeur BVOR (brinkmann@bvor.nl)

Downloads:

In ons kenniscentrum kunt u nog meer publicaties vinden over compost, organische stof en aanverwante onderwerpen >

banners