Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Week van de Invasieve Exoten

Geplaatst op 19 juni 2017

De Week van de Invasieve Exoten is weer gestart. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten. Deze week vinden er diverse extra activiteiten plaats. Achter het initiatief zitten tal van organisaties, voor meer informatie >

Zes BVOR-bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd als ‘erkende verwerker invasieve exoten’. Sinds een kleine twee jaar bestaat dit certificaat dat zich richt op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het komt tegemoet aan de toenemende behoefte van terreinbeheerders om invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te laten maken. De eisen voor deze gecertificeerde bedrijven zijn strenger dan bestaande wettelijke eisen om verspreiding van exoten te voorkomen.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Door hun explosieve groei verspreiden zij zich snel in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop (zie afbeelding), de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

Voor meer informatie over het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ en de gecertificeerde bedrijven >

banners