Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Week van de invasieve exoten

Geplaatst op 24 juni 2019

Deze week is het de Week van de invasieve exoten. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten. Ook de BVOR besteedt regelmatig aandacht aan dit thema. Diverse BVOR-bedrijven zijn gecertificeerd voor het veilig verwerken van invasieve exoten.

Certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit.

Een onafhankelijke certificeringsinstelling voert de audits uit bij de composteerbedrijven. De gecertificeerde bedrijven vindt u in het register hieronder.

Het certificaat komt tegemoet aan de toenemende behoefte van terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten om plantenresten met (risico op) invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te laten maken.

Voor meer informatie over het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ en de gecertificeerde bedrijven >

Voor meer informatie over de Week van de Invasieve Exoten >

banners