Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Week van de Invasieve Exoten 2022

Geplaatst op 21 juni 2022

Het is weer de Week van de Invasieve Exoten. Deze week extra aandacht voor deze uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken.

Ook de BVOR is betrokken bij dit thema. Een groot aantal BVOR-bedrijven zijn gecertificeerd voor het veilig verwerken van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop.

Certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging van groenrecyclingbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. Een onafhankelijke certificeringsinstelling voert de audits uit bij de composteerbedrijven.

Voor meer informatie over het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ en de gecertificeerde bedrijven >

Voor meer informatie over de Week van de Invasieve Exoten >

banners