Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Week van de Invasieve Exoten

Geplaatst op 21 juni 2021

Het is weer de Week van de Invasieve Exoten. Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken.

Ook de BVOR is betrokken bij dit thema. Een groot aantal BVOR-bedrijven zijn gecertificeerd voor het veilig verwerken van invasieve exoten.

Certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit.

Een onafhankelijke certificeringsinstelling voert de audits uit bij de composteerbedrijven. De gecertificeerde bedrijven vindt u in het register hieronder.

Het certificaat komt tegemoet aan de toenemende behoefte van terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten om plantenresten met (risico op) invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te laten maken.

Voor meer informatie over het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ en de gecertificeerde bedrijven >

Voor meer informatie over de Week van de Invasieve Exoten >

banners