Wim Lexmond versterkt bestuur BVOR

Wim Lexmond is sinds kort lid van het BVOR-bestuur. Hij is in het dagelijks leven strategisch directeur van Wagro in Waddinxveen. De letters staan oorspronkelijk voor Waddinxveense Groenrecycling. Lexmond was een van de initiatiefnemers van het bedrijf dat operationeel is sinds 1996. Drie jaar later sloot Wagro zich aan bij de BVOR.

Lexmond is al eerder bestuurslid geweest van de BVOR, namelijk van 2001 tot 2006. Hij is ook na die tijd altijd een actief lid geweest, bijvoorbeeld door deelname aan commissies en door zijn locatie aan te bieden voor onderzoek of regiobijeenkomsten. Lexmond is van huis uit milieukundige. Hij studeerde aan de WUR (Wageningen) af op waterzuivering, bodemhygiëne en microbiologie, waarbij hij zich met name specialiseerde in vergisting.

Lexmond vertelt hoe Wagro een traditionele ontwikkeling mee heeft gemaakt binnen de groenrecycling:  “De eerste vrachten in 1996 waren nog beperkt. In die tijd lag de grens van de vergunning op 25.000 ton. Inmiddels ontvangt Wagro jaarlijks 65.000 ton groene reststromen per jaar. Daarnaast is er een aparte BV opgericht voor de inname van grondstromen.”
Het groenafval wordt opgewerkt tot RHP-compost, boomcompost en als energie voor het warmtenet in Zuid-Holland.
Lexmond: “In deze regio hebben wij geen afzet  voor puur compost (als bemesting)  door de concurrentie van drijfmest waarvan hier een overschot is. Daar valt niet tegenop te concurreren. Daarom zetten wij  RHP-compost af via de tussenhandel. Verder maken we diverse mengsels van compost en schone grond die als teelaarde worden afgezet. De organische reststromen waar wij halffabricaten van maken, voor energiewinning en vezelwinning worden beter verwaard dan compost”.

De kennis en kunde van zijn bedrijf en de ervaring van de afgelopen jaren wil Lexmond graag inzetten voor de BVOR. “Ik vind het belangrijk om transparant te zijn over de werkwijze op ons eigen bedrijf en andere leden op weg te helpen”.

Wim Lexmond heeft Joost Hanstede opgevolgd die in het najaar afscheid heeft genomen. Het bestuur bestaat uit zeven leden, namelijk Philip Smits (voorzitter), Michiel Zuidema (penningmeester), Berrie den Ouden, Henk Kwast, John van Haeff en Jacob Vermeulen.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.