Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Workshop compostmonsters nemen

Geplaatst op 2 februari 2023

Deze week heeft een workshop plaatsgevonden voor erkende monsternemers voor Keurcompost bij Renewi Smink. Doel van de workshop was om de manier van compostmonstername verder te harmoniseren en te verbeteren. Ook zijn ervaringen uitgewisseld, onder andere door buiten bij een composthoop enkele grepen te nemen met verschillende monsternameapparatuur.

banners